Ve spolupráci s Českou společností pro jakost, o.s. jsme v rámci projektu

„Zavedení a certifikace integrovaného systému managementu bezpečnosti potravin“,

který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky, získali zdroje na to, abychom zavedli integrovaný systém managementu bezpečnosti potravin a abychom podstoupili certifikační audit naší společnosti vůči požadavkům mezinárodní normy ISO 22000 a normativu HACCP.
Rovněž jsme v rámci tohoto projektu významně zvýšili kvalifikaci našich zaměstnanců v oblasti bezpečnosti potravin. Naši zaměstnanci byli proškoleni v hygienickém minimu a dále skupinka vybraných zaměstnanců absolvovala kurz pro interní auditory a kurz manažer bezpečnosti potravin.

 

V průběhu projektu a implementace systému, jsme odvedli společně s poradci velký kus práce a můžeme nyní garantovat zákazníkům ještě větší bezpečnost a kvalitu našich produktů. Věříme, že to zákazníci ocení a naše snaha se promítne do zvýšení naší konkurenceschopnosti mezi firmami v našem odvětví.

 

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.